Prawa policjanta po służbie

To, że policjant nie znajduje się na służbie, nie oznacza od razu tego, że jest pozbawiony wszystkich przysługujących mu praw. Policjant po godzinach pracy może bez problemów podjąć interwencję, gdy uzna to za słuszne. Musi jednak postępować zgodnie z obowiązującymi w polskim prawie zasadami. Mianowicie policjant powinien podać swoje imię oraz nazwisko, okazać legitymację służbową, a przy okazji podać swój stopień. Wtedy też będzie wykonywać swoje czynności w sposób poprawny i będzie objęty ochroną prawną, tak jak ma to miejsce podczas wykonywania takich czynności w trakcie służby.
Co ważniejsze policjant może użyć środków przymusu bezpośredniego bez podawania takich informacji oraz okazywania informacji, gdy interwencja jest poważna, a dana osoba zagraża życiu policjanta lub innych osób. Wtedy też jednak policjant musi uprzedzić osobę, która ma zostać zatrzymana, że może być zastosowany w stosunku do niej środek przymusu bezpośredniego. Policjant powinien wezwać też obywatela do tego, aby postępował zgodnie z prawem, tak aby poprawił swoją sytuację. W wyjątkowych sytuacjach, gdy wydarzenia rozgrywają się bardzo szybko policjant może działać nawet bez wygłoszenia takich komend, dzięki czemu interwencja może być skuteczniejsza, a zatrzymana osoba nie zagrozi życiu policjanta oraz osób, które zebrane są w danym miejscu.
Po godzinach pracy policjanci powinni podejmować więc czynności służbowe, gdy wymaga tego sytuacja, ponieważ na ślubowaniu jest mowa o tym, że będą strzec bezpieczeństwa obywateli w każdej sytuacji. Oczywiście nie jest to koniecznością, jednak policjant powinien opierać się na złożonym ślubowaniu i podejmować interwencję nawet w trakcie czasu wolnego, gdy nie jest już na służbie. Jak widać praca policjanta jest dość skomplikowana, ponieważ jest on w pracy praktycznie przez całą dobę. Ważne jest jednak to, aby policjant zawsze postępował zgodnie z prawem i nie nadużywał swoich praw, wtedy też jego postępowanie będzie całkowicie zrozumiałe zwłaszcza, gdy interwencja po godzinach będzie stwarzała zagrożenie dla ludzkiego życia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

trzynaście + 15 =