Komu przysługuje opieka nad dzieckiem po śmierci rodziców?

Śmierć obojga rodziców to dla każdego dziecka traumatyczne przeżycie. W takiej sytuacji zgodnie z polskim prawem konieczne jest ustanowienie opiekuna prawnego, który będzie zajmował się małoletnim. Tego typu przypadki regulują przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. W myśl tych przepisów nadrzędnym celem sądu, decydującego o ustaleniu opiekuna prawnego jest dbanie o dobro dziecka. Sąd może kierować się wskazaniami rodziców, jeżeli takowe były przed ich śmiercią, pod warunkiem jednak, że nie byli oni pozbawieni praw rodzicielskich. W przypadku kiedy takiego wskazania nie było, sąd będzie starał się wybrać opiekuna prawnego, spośród osób najbliższych dziecku. Mogą to być więc zarówno krewni, jak i znajomi dziecka lub rodziców, z którymi nieletni utrzymuje dobry kontakt. Przepisy nie narzucają sztywnej hierarchii, kto w pierwszej kolejności powinien zostać opiekunem prawnym. Decyzję podejmuje sąd w oparciu o przeprowadzony wywiad rodzinny.
Zdarza się, że opieki nad osobą małoletnią, która straciła rodziców podejmuje się starszy brat lub siostra. Niestety w tym wypadku przepisy stanowią jednoznacznie. Osoba, która nie ukończyła osiemnastego roku życia i w związku z tym nie posiada zdolności do czynności prawnych, nie może zostać oficjalnie opiekunem prawnym małoletniego. Może nim zostać dopiero o osiągnięciu pełnoletności. Roli tej nie mogą pełnić również osoby pozbawione praw publicznych lub rodzicielskich, a także wszyscy ci, wobec których istnieje podejrzenie, że nie będą wywiązywać się należycie ze swych obowiązków.
Wybierając opiekuna prawnego dla osoby małoletniej sąd musi wziąć także pod uwagę wskazania rodziców zawarte w testamencie, jeżeli takowe były. Należy jednak pamiętać, że takie wskazanie ma jedynie charakter pomocniczy, a nie decydujący. Dla sądu na pierwszy miejscu zawsze powinno być dobro dziecka. Nie ma więc możliwości aby opiekunem prawnym została osoba wskazana przez rodziców w przypadku, gdy nie posiada ona praw publicznych lub została pozbawiona praw rodzicielskich.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

cztery + dwanaście =