Jakie prawa przysługują nienarodzonemu dziecku?

W opinii wielu osób nienarodzone dziecko nie ma żadnych praw, jednak jest to nieprawda. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem nienarodzone dziecko również ma własne prawo. Dziecko poczęte ma chociażby prawo do dziedziczenia, ale warunkiem otrzymania spadku jest to, że urodzi się ono żywe. Oczywiście wszystko zależne jest od osoby sporządzającej testament, czy umieści ona takie dziecko w swoim testamencie, czy też jednak nie zdecyduje się na taki krok. Dodatkowo dziecko poczęte, a jeszcze nienarodzone może zostać uznane przez jego ojca. Bardzo ważne jest też to, że matka takiego dziecka może zabezpieczyć się finansowo, ponieważ może ona żądać od mężczyzny, który jest ojcem dziecka, a nie jest mężem kobiety pieniędzy na utrzymanie dziecka przez pierwsze trzy miesiące życia.

W polskim prawie istnieje również zapis mówiący o tym, że dziecko poczęte może zostać objęte dozorem kuratora, jeśli będzie tego wymagała sytuacja. Wtedy też dba się o jego prawa, tak aby nie były one łamane, więc jest to swego rodzaju zabezpieczenie dla dziecka poczętego, ale jeszcze nienarodzonego. Szczególnym zapisem jest również ten, który mówi o wyrządzeniu szkody dziecku poczętemu, ale nienarodzonemu. Jeśli z czyjejś winy dziecko poczęte odniesie jakąś poważną szkodę, to po urodzeniu może domagać się odszkodowania od takiej osoby, a sądy bardzo przychylnie podchodzą do takich wniosków, dla dobra dziecka.

Dziecko poczęte ma też prawo do dochodzenia roszczeń od swojej matki, kiedy ta wyrządziła mu krzywdę w okresie ciąży. W sytuacji, gdy dziecko przyjdzie już na świat może skierować sprawę do sądu, gdzie będzie domagało się zadośćuczynienia za wyrządzone mu w okresie ciąży krzywdy. Jak widać każde dziecko poczęte ma wiele praw, o których mało która osoba wie i zdaje sobie z tego sprawę. Interesy i prawa dziecka są chronione od momentu poczęcia, a w szczególnych przypadkach dziecko objęte jest dozorem kuratora, dlatego państwo sprawuje swego rodzaju opiekę nad dzieckiem poczętym, ale jeszcze nienarodzonym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

19 − cztery =